Д-8 край на автомобилния път

Д-8 край на автомобилния път

Пътен знак Д-8, край на автомобилния път