Д-6 край на автомагистралата

Д-6 край на автомагистралата

Пътен знак Д-6, край на автомагистралата