Д-3-указател за предварително престрояване

Д-3-указател за предварително престрояване

Пътен знак Д-3 указател за предварително престрояване