Д16 край на жилищната зона

Д16 край на жилищната зона

Пътен знак Д-16, край на жилищната зона