Пътен знак В-18-Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената

Пътен знак В-18-Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената

Пътен знак В18-Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената