Пътен знак В 9-забранено е влизането на велосипеди

Пътен знак В 9-забранено е влизането на велосипеди

Пътен знак В-9,забранено е влизането на велосипеди

Изработване на пътни знаци II-ри типоразмер на поцинкована ламарина
без видими скрепителни елементи на лицевата страна със светлоотразително
фолио клас- RA1/
ДВОЙНО ОБОРДЕНИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА БОРДА
В цената на знаците са включени скрепителни елементи: скоби и болтове
Произведените пътни знаци отговарят на стандарт
БДС ЕN 12899:2008, БДС 1517-2020г.,
Наредба №18 /2001г., Наредба №3/2010г. и техническите изисквания при изпълнение на пътни
знаци и указателни табели на Агенция „Пътна Инфраструктура”