Пътен знак В-34 Край на забраните, въведени с пътни знаци

Пътен знак В-34 Край на забраните, въведени с пътни знаци

Пътен знак В-34 Край на забраните, въведени с пътни знаци