Пътен знак В-33 Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената

Пътен знак В-33 Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената

Пътен знак В-33 Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената