Пътен знак В-31 Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на автомобили и мотоциклети с кош

Пътен знак В-31 Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на автомобили и мотоциклети с кош

Пътен знак В-31 Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на автомобили и мотоциклети с кош