Пътен знак В 3-забранено влизането на пътни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош

Пътен знак В 3-забранено влизането на пътни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош

Пътен знак В 3-забранено влизането на пътни превозни средства с изключение на мотоциклети без кош