Пътен знак В-26-Забранено е движение със скорост, по-висока от означената

Пътен знак В-26-Забранено е движение със скорост, по-висока от означената

Пътен знак В-26-Забранено е движение със скорост, по-висока от означената