Пътен знак В-24-Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош

Пътен знак В-24-Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош

Пътен знак В-24-Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош