Пътен знак В-17-забранено е влизането на пътни превозни средства

Пътен знак В-17-забранено е влизането на пътни превозни средства

В17 Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената