Пътен знак В-16 Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената

Пътен знак В-16 Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената

Пътен знак В-16 Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената