Пътен знак В-15 Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената

Пътен знак В-15 Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената

Пътен знак В-15 Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената