Пътен знак В-14-Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства

Пътен знак В-14-Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства

Пътен знак В-14-Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства