Пътен знак В-13 Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари

Пътен знак В-13 Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари

Пътен знак В-13 Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари