Пътен знак В-11,Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора

Пътен знак В-11,Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора

В11-Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора