Пътен знак А 5- стръмен наклон при спускане

Пътен знак А 5- стръмен наклон при спускане

Пътен знак А-5 стръмен наклон при спускане

Светлоотразяващо фолио с вградени стъклени перли
Фолиата от този тип се състоят от микроскопични стъклени перли, вградени в
прозрачен и подходящо оцветен полимерен матриал. Фолиото е запечатано отзад и е
снабдено с лепило (чувствително на натиск), което на свой ред е защитено с лист
силиконова хартия или полиетилен.