Пътен знак А-38 предупредителен за тунел

Пътен знак А-38 предупредителен за тунел

Пътен знак А-38 Тунел

Светлоотразяващите материали (фолиа), използвани за обезпечаване на видимостта
на лицата на пътните знаци, трябва да бъдат напълно съвместими с останалите
материалите, използвани за изработване на лицата на пътните знаци и табелите като: