Пътен знак А-37 Възможна е поява на силен страничен вятър

Пътен знак А-37 Възможна е поява на силен страничен вятър

Пътен знак А-37 Възможна е поява на силен страничен вятър