Пътен знак А-36 Възможно е ниско прелитане на самолети

Пътен знак А-36 Възможно е ниско прелитане на самолети

Пътен знак А-36 Възможно е ниско прелитане на самолети