Пътен знак А-34,1 Железопътен прелез с един коловоз знак за жп прелез и бариери

Пътен знак А-34,1 Железопътен прелез с един коловоз знак за жп прелез и бариери

Пътен знак А-34,1 Железопътен прелез с един коловоз