Пътен знак А-33 Железопътен прелез без бариери

Пътен знак А-33 Железопътен прелез без бариери

Пътен знак А-33 Железопътен прелез без бариери