Пътен знак А-32 железо-пътен прелез с бариера

Пътен знак А-32 железо-пътен прелез с бариера

Пътен знак А-32 железо-пътен прелез с бариера