Пътен знак А-31 Пресичане на трамвайна линия

Пътен знак А-31 Пресичане на трамвайна линия

Пътен знак А-31 Пресичане на трамвайна линия