Пътен знак А-26 кръстовище с път без предимство

Пътен знак А-26 кръстовище с път без предимство

Пътен-знак А-26 кръстовище с път без предимство от дясно