Пътен знак А-25 Кръстовище на равнозначни пътища

Пътен знак А-25 Кръстовище на равнозначни пътища

Пътен знак А-25 Кръстовище на равнозначни пътища