Пътен знак А-24 Светофар вторите поразмер

Пътен знак А-24 Светофар вторите поразмер

Пътен знак А-24 Светофар

Материалите, използвани за изработване на основи за пътни знаци са ламарина от
стоманени или от алуминиеви сплави, дърво, армиран с фибри полимер и пластмаса.
Видът, характеристиките и други изисквания към основи за пътни знаци от дърво,
армиран с фибри полимер и пластмаса, се дават от Възложителя в конкретно задание.
В зависимост от вида на основата, минималната дебелина на най-често
използваните материали е както следва: