Пътен знак А-23 участък от пътя в ремонт

Пътен знак А-23 участък от пътя в ремонт

Пътен знак А-23 участък от пътя в ремонт

Пътен знак А-23 за пътно ремонтни дейности.