Пътен знак А-13 изкуствени не ревности

Пътен знак А-13 изкуствени не ревности

Пътен знак А-13 изкуствени не ревности по платното за движение