Пътен знак А-12-неревности по платното за движение

Пътен знак А-12-неревности по платното за движение

Пътен-знак А12-неревности по платното за движение