Преносима стойка /С 26/за пътна сигнализация

Преносима стойка /С 26/за пътна сигнализация

Ограничителна табела за ремонтни дейности С4,1/С4,2/С4,3/С4,4 със светлоотразително фолио и тежка основа за ВОД/комплект/
Размер:1000х250мм /1320х280мм
Материал:ПВЦ
Тегло:2кг.
ПЪТНА ОСНОВА ЗА ЗНАЦИ И БАРИЕРИ
Тегло:28кг

Cod:VOD-020054989