Преносима стойка /С 26/за пътна сигнализация с лампа

Преносима стойка /С 26/за пътна сигнализация с лампа

Ограничителна табела за ремонтни дейности С4,1/С4,2/С4,3/С4,4 със светлоотразително фолио и тежка основа за ВОД включително светлинен източник,подаващ мигаща жълта светлина
Размер:1000х250мм /1320х280мм
Материал:ПВЦ
Тегло:2кг.
ПЪТНА ОСНОВА ЗА ЗНАЦИ И БАРИЕРИ
Тегло:28кг
Светлинен източник,подаващ мигаща жълта светлина С 16

Cod:VOD-0200549891