Подвижен знак за ВОД С3.1 със знак В2

Подвижен знак за ВОД С3.1 със знак В2

Пътна бариера С3.1 за временна сигнализация на движението

Други средства за сигнализиране на строителни и монтажни работи
Подвижен знак за ВОД С3.1 със знак В2
Материал:Метал/Zn/профил 40х40мм
Размер:Н-1000*2000мм

Cod:VOD-1503424