Подвижен знак за ВОД С3.1 със знак В2 и А23 пътя в ремонт

Подвижен знак за ВОД С3.1 със знак В2 и А23 пътя в ремонт

Други средства за сигнализиране на строителни и монтажни работи
Напречното ограждане при частично затваряне на платното за движение се изпълнява с бариери (С3.1)
Подвижен знак за ВОД С3.1 със знак В2 и А23 пътя в ремонт
Материал:Метал/Zn/профил 40х40мм
Размер:Н-1000*2000мм

Cod:VOD-1503425