насочващи елементи за хора с увреждания

насочващи елементи за хора с увреждания

Насочващи елементи за хора с увреждания

Материал : TPU
Размер:40*40*8