Лед светлинна оптика Ф-100мм

Лед светлинна оптика Ф-100мм

Лед светлинна оптика Ф-100мм

Жълта лед оптика без контролер за мигане.