Лед знак за тунел

Лед знак за тунел

Лед знак за тунел В-16, замразен знак за тунел показващ разрешената скорост височина, включително и товара, по-голяма от означената