Интелигентна система за пешеходно пресичане

Интелигентна система за пешеходно пресичане

Соларен пътен знак със заявка за пешеходни пътеки
Соларен панел:10W Polycrystal
Батерия: 12 V, 7 Ah
Диоди Led:9mm жълти,
Високо интензивно светлоотразително фолио
Заявка с бутон
Обща височина:Н-3650мм
Материал:Метал

Cod:SPZ-0101

 

Когато системата за предварително предупреждение се стартира,
LED предупредителната светлина към водачите ще мига,
за да предупреди водачите и да помогне на пешеходците да пресичат безопасно.