Знаци за безопасност Б-20, опасност от подхлъзване

Знаци за безопасност Б-20, опасност от подхлъзване

Знаци за безопасност Б-20, опасност от подхлъзване