Знаци за безопасност Б-13, внимание силно магнитно поле

Знаци за безопасност Б-13, внимание силно магнитно поле

Знаци за безопасност Б-13, внимание силно магнитно поле