А-01-Забранено е пушенето

А-01-Забранено е пушенето

ЗНАЦИ – ТАБЕЛИ

  1. Знаците – табели въвеждат забрани, предупреждения, задължения, указания за аварийни изходи и първа помощ, указания за противопожарна оборудване.
  2. Големината на знака – табела се определя така, че да бъде осигурено точно и ясно възприемане на съдържащата се в него информация
  3. Знаците – табели се поставят на подходящо място, на височина и позиция така, че да могат да бъдат видяни и разбрани.
  4. Фосфоресциращи, светлоотразяващи материали и изкуствени източници на светлина се използват в места, където естествената светлина е недостатъчна и за означаване на пътища за евакуация в сгради за масово събиране на хора (хотели, болници, училища и други).
  5. Знаците – табели имат форма, цветове и графичен символ както следва:

а) Забраняващи знаци

Забраняващите знаци имат кръгла форма, черен графичен символ върху била повърхност и червена ограждаща пресичаща линия (червената повърхност заема най-малко 35 % от площта на знака).