Гумена рампа за автомобили

Гумена рампа за автомобили

Рампа за преминаване през бордюри

Рампата за подход с височина 12 см. дължина 50см и широчина 26см.
Изработена от рециклирана гума.