Задължаващи – Група В

Знаци група В

 


Пътен знак В-1

 


Пътен знак В-2

 


Пътен знак В-3

 


Пътен знак В-4

 


Пътен знак В-5

 


Пътен знак В-6

 


Пътен знак В-7

 


Пътен знак В-8

 


Пътен знак В-9

 


Пътен знак В-10

 


Пътен знак В-11

 


Пътен знак В-12

 


Пътен знак В-13

 


Пътен знак В-14

 


Пътен знак В-15

 


Пътен знак В-16

 


Пътен знак В-17

 


Пътен знак В-18

 


Пътен знак В-19