Забраняващи – Група А

Знаци група А

 


Пътен знак A-1, забранено е пушенето и паленето на огън

 


Пътен знак A-2, забранено е пушенето и паленето на огън

 


Пътен знак A-3, забранено е за пешеходци

 


Пътен знак A-4, забранено е пушенето и паленето на огън

 


Пътен знак A-5, водата не е за пиене

 


Пътен знак A-6, забранено е за външни лица

 


Пътен знак A-7, забранено е за индустриални превозни средства

 


Пътен знак A-8, забранено е докосването

 


Пътен знак A-9, забранено е заграждането на пътя