Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му – Група Д

Знаци група Д

 


Пътен знак Д-1, пожарогасител

 


Пътен знак Д-2, противопожарен кран с щранг

 


Пътен знак Д-3, телефон при пожар

 


Пътен знак Д-4, противопожарен щранг

 


Пътен знак Д-5

 


Пътен знак Д-6

 


Пътен знак Д-7

 


Пътен знак Д-8

 


Пътен знак Д-9