Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ – Група Г

Знаци група Г

 


Пътен знак Г-1

 


Пътен знак Г-2

 


Пътен знак Г-3

 


Пътен знак Г-4

 


Пътен знак Г-5

 


Пътен знак Г-6

 


Пътен знак Г-7

 


Пътен знак Г-8

 


Пътен знак Г-9

 


Пътен знак Г-10

 


Пътен знак Г-11

 


Пътен знак Г-12

 


Пътен знак Г-13

 


Пътен знак Г-14