Предупреждаващи знаци – Група Б

Знаци група Б

 


Пътен знак Б-1 поддържащи горенето материали

 


Пътен знак Б-2, внимание взривоопасни материали

 


Пътен знак Б-3, токсичен материал

 


Пътен знак Б-4, внимание разяждащи материали

 


Пътен знак Б-5, радиоактивен материал

 


Пътен знак Б-6, внимание опасност от падащи материали

 


Пътен знак Б-7, индустриални превозни средства

 


Пътен знак Б-8, внимание опасност от електрически ток

 


Пътен знак Б-9,  внимание опасност

 


Пътен знак Б-10, лазарно лъчение

 


Пътен знак Б-11

 


Пътен знак Б-12, поддържащи горенето материали

 


Пътен знак Б-13,  внимание силно магнитно поле

 


Пътен знак Б-14,  внимание опасност от спъване

 


Пътен знак Б-15, внимание опасност от спъване

 


Пътен знак Б-16, биологична опасност

 


Пътен знак Б-17, ниски температури

 


Пътен знак Б-18, опасност от падащи предмети

 


Пътен знак Б-19, опасност от падане

 


Пътен знак Б-20, опасност от подхлъзване

 


Пътен знак Б-21

 


Пътен знак Б-22

 


Пътен знак Б-23

 


Пътен знак Б-24

 


Пътен знак Б-25

 


Пътен знак Б-26

 


Пътен знак Б-27