Предупредителни пътни знаци за опасност – група „А“

Знаци група А

 


Пътен знак A-1 опасен завой на дясно

 


Пътен знак A-2 опасен завой на ляво

 


Пътен знак А-3 последователни опасни завой, първия от които е на дясно

 


Пътен знак А-4 последователни опасни завой, първия от които е на ляво

 


Пътен знак А-5 стръмен наклон при спускане

 


Пътен знак А-6 стръмен наклон при изкачване

 


Пътен знак А-7 платното за движение е стеснено от двете страни

 


Пътен знак А-8 платното за движение е стеснено от дясно

 


Пътен знак А-9 платното за движение е стеснено от ляво

 


Пътен знак А-10, подвижен знак

 


Пътен знак А-11, пътя води до кей или бряг

 


Пътен знак А-12, неравности по платното за движение

 


Пътен знак А-13 изкуствени неравности по платното за движение

 


Пътен знак А-14, опасен пътен банкет

 


Пътен знак А-15, опасност от хлъзгане

 


Пътен знак А-16 възможно е изхвърляне на малки камъни

 


Пътен-знак А-17 опасност от срутване или наличие на паднали камъни

 


Пътен знак А-18, пешеходна пътека

 


Пътен знак А-19, внимание деца

 


Пътен знак А-20, велосипедисти

 


Пътен знак А-21, възможна е поява на домашни животни

 


Пътен знак А-22, възможна е поява на диви животни

 


Пътен знак А-23, участък от пътя в ремонт

 


Пътен знак А-24, светофар

 


Пътен знак А-25, кръстовище на равнозначни пътища

 


Пътен знак А-26, кръстовище с път без предимство

 


Пътен знак А-27, кръстовище с път без предимство от дясно

 


Пътен знак А-28, кръстовище с път без предимство отляво

 


Пътен знак А-29, кръстовище с кръгово движение

 


Пътен знак А-30, двупосочно движение

 


Пътен знак А-31, пресичане на трамвайна линия

 


Пътен знак А-32, железопътен прелез с бариера

 


Пътен знак А-33, железопътен прелез без бариери

 


Пътен знак А-34, железопътен прелез с един коловоз

 


Пътен-знак А-35 3Д

 


Пътен-знак А-35 3Л

 


Пътни знак А-35 2Д

 


Пътни знак А-35 2Л

 


Пътни знак А-35 1Д

 


Пътни знак А-35 1Л


Пътен знак А-36, възможно е ниско прелитане на самолети

 


Пътен знак А-37, възможна е поява на силен страничен вятър

 


Пътен знак А-38, тунел

 


Пътен знак А-39, внимание други опасности

 


Пътен знак А-40